על סף העת החדשה אירופה 1350-1600 ממן 15 ציון 97

שנת הגשה 2017, 2251 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

בשאלה זו נתבקשתי לעמוד על המאפיינים של החברה הפיאודלית ושל המדינה המודרנית ולהשוות בין שניהם.ראשית נפרט ונסביר על החברה הפיאודלית. בצורת החברה הזו שהייתה נהוגה בימי הביניים היו יחסים פאודו וסאליים כלומר יחס בין בעל האדמה (חלקת אדמה = פאודום) לבין הוסאל, אותו האדם שמחזיק באדמה, כלומר ניתן לראות גם מובהקות ברורה בחברה הפיאודלית והזיקה שלהם לכלכלה המבוססת רובה על תחום החקלאות. יחסים אלו שררו בכל הרמות כלומר גם בין המלך לאצילים שלו וגם בינם לבין עצמם ולאיכרים. חלק מחובותיו של הוסל היו לספק לאדון שלו שירות צבאי ככל שנדרש בהתאם ובתמורה להחזקה בנחלה. בזמן החברה הפיאודלית ניתן לחלק ל- 3 מעמדות (3 שדרות).

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 2251
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2017