השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

שנת הגשה 2017, 2949 מילים
ILS 160.00 – קנה עכשיו

שיטות מחקר – סיכומים מלאים שיעור 1. 2
השיטה המדעית.. 2
תפקיד המדע ומטרותיו 3
מטרות ההסבר המדעי 4
שיעור 2. 4
מאפייני החקירה המדעית.. 4
מנין באים הרעיונות לחקירה מדעית?. 4
תאוריה. 5
סוגי שאלות מחקר. 5
שלבים בחקירה המדעית.. 5
משתנים. 5
הדרישה לאמפיריות.. 6
שיעור 3. 6
בעיות של מחקר כמותי בסיעוד. 6
מחקר איכותני הגדרה. 7
מחקר איכותני כמשלים למחקר כמותי 7
מחקר איכותני כדרך היחידה. 7
ניסוי 8
קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת.. 8
מחקר דמוי ניסוי 8
שיעור 4. 8
מחקר חתך. 8
מחקר אורך. 8
מערך מחקר תוך נבדקי ובין נבדקי 9
שיעור 5. 9
אוכלוסיה. 9
מדגם. 9
שיטות דגימה. 9
שיעור 6. 10 שיטות לאיסוף נתונים. 10 שיעור 7. 11
סולמות מדידה. 11
סולמות מדידה וניתוחים סטטיסטים. 12
שיעור 8. 12
מהימנות ותוקף. 12
מהימנות.. 12
שגיאה אקראית.. 13
שגיאה שיטתית.. 13
מהם מדדים מהימנים. 13
מהימנות כאקווילנטיות. 13
מהימנות כעקיבות פנימית.. 13
תוקף. 14
תוקף ניבוי – קריטריון 14
תוקף תוכן 14
תוקף מבנה. 14
תוקף חיצוני 15
שיעור 9. 15
אתיקה במחקר. 15
עקרונות אתיים בתכנון מחקר. 15
שיעור 10. 16
מבנה דו”ח מחקרי 16
שיעור 1
ארבע דרכים לרכישת ידע (צ’ארלס פירס) ·         שיטת הדבקות ·         שיטת הסמכות ·         השיטה האינטואיטיבית ·         גישה מדעית שיטת הדבקות- האדם דבק בדעותיו מבלי להטיל בהן ספק ומבלי לבחון מידע נוסף. אין הוא מכיר בכך שיש לו בעיה או שאלה שמצריכה איסוף מידע, כי לדעתו כל המידע הנחוץ לו מצוי בידו. דוגמא:
מדוע כבה האור בחדר? נלך לבדוק את המפסק, מי צייר את הציור? נבדוק בתחתית הציור.
שיטת ההסמכות- הסתמכות על אותם אנשים המוגדרים חברתית או פוליטית כיצרני ידע. דוגמא:
הילד הפונה בשאלה לאביו, החולה שמבקש מידע מהרופא, התלמיד שמבקש עזרה מהמורה. שיטת האינטואיטיביות- ידע שמקורו בתת מודע והוא נוצר ללא שימוש בחשיבה מסדר גבוה. על פי שיטה זו בני אדם דבקים באמיתות (בתשובות לשאלות) אם הן נראות להן מתקבלות על הדעת או מתאימות לשכל הישר.
דוגמא:
האם בעיניך הטענה: בבית ספר פתוח הילד חופשי לפעול ולהתפתח על פי נטיותיו ולא על פי כללים שנקבעו כמתאימים לרוב בני גילו”, היא הגיונית, כי אז תאמין ותשתכנע שבית ספר פתוח עדיף על בית ספר רגיל. אותו טיעון ששיכנע אותך, לא ישכנע אדם אחר כיוון שהוא לא נראה הגיוני בעיניו. השיטה המדעית  ב
1 964 בניו יורק נערה ששבה מעבודתה בשעה 3 לפנות בוקר עונתה למשך 30 דקות ע”י מטורף ובסוף נדקרה למוות. 38 איש לפחות היו עדים לאירוע, איש לא ניגש לעזור או להזעיק עזרה! בעקבות האירוע, שני החוקרים לאטאנה ורודין שאלו את עצמם מתי בני אדם נוטים יותר לעזור לזולתם הנתון בצרה, כאשר הם בחברת אנשים אחרים או כאשר הם לבד?
בניסוי שערכו דרלי ולאטאנה 1968, הוזמנו נחקרים למעבדה חלקם בקבוצות וחלקם בנפרד.
משהופיעו הנחקרים, קיבלה את פניהם חוקרת, וביקשה מהם לענות על שאלון. אחר כך נכנסה החוקרת לחדר סמוך, מבעד למחיצת בד שהפרידה בין החדרים, בהבטיחה לשוב לאחר מספר דקות. לפתע שמעו הנחקרים אישה עולה על כיסא מועדת ואחר כך צעקה וקולות של כאב. תוצאות המחקר היו שכשאר ישבו בזוגות רק 20% מהנבדקים קמו לעזור, לעומת 70% מהנבדקים שישבו לבד וקמו לעזור. למעשה המחקר מראה כיצד מעכבת נוכחותם של אחרים את העזרה לזולת.
לגישה המדעית שתי תכונות המייחדות אותה מהגישות הקודמות: אוביקטיביות ואמפיריות.
אובייקטיביות – לא תלויה בחוקר, משוחררת מהעדפות, רצונות, שיפוטים ערכיים וכיו”ב. בשחזור מושלם נקבל אותה תוצאה. “החשיבה המדעית חייבת להיות אוביקטיבית ובמובן זה שהיא משוחררת משיפוטים ערכיים ומהעדפות סובייקטיביות של מצד החוקר, כך שאין תלות בין תהליך המחקר ומסקנותיו לבין זהותו האישית של המדען.” אמפיריות – מושא המחקר ניתן לחקירה ניסויית (אמפירית) מבוסס על נתונים ומציאות. להבדיל למשל מדת, מפילוסופיה, או ממתמטיקה.

ILS 160.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 2949
מספר מקורות 9
שנת הגשה 2017