פילוסופיה של מדעי הקוגניציה- ממ”ן 12-ציון 98!!!

שנת הגשה 2017, 1036 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממן
1 2 פילוסופיה של מדעי הקוגניציה
1 א.רשת קונקציוניסטית זו רשת המקבלת מידע דרך יחידות הקלט, מעבדת אותו בשלבים השונים, ומפיקה פלט באמצעות יחידות הפלט. כאשר המערכת קולטת מידע מבחוץ , יחידות הפלט מגיבות ונכנסות לרמת פעילות (אקטיבציה) מסוימת. ב.
במערכת קונקציוניסטית בשונה ממערכת חישובית קלאסית עיבוד המידע אינו סדרתי אלא מקבילי ג. לפי העמדה של הקונקציוניזם המימושי המודל הקלסי והמודל הקונקציוניסטי שייכים לשתי רמות שונות, כך שהם אינם מתחרים אחד בשני. המודל הקונקציוניסטי שייך לרמת המימוש, בעוד שהמודל הקלאסי הוא מודל מופשט יותר-מודל ברמת התוכנה. התהליכים  הקוגניטיביים ממומשים במוח על ידי רשתות קונקציוניסטית, אולם יש להן גם אפיון קוגניטיבי ברמת הפשטה גבוהה יותר.
2.א. פי גישתו של דנט על עבור אובייקטים מסוימים יעיל וכדאי לחזות את התנהגותם על ידי שימוש באסטרטגיה אינטנציונליסטית, כלומר, לייחס לאובייקט מגוון מצבים אינטנציונליים (בעלי מכוונות)- רצונות, מחשבות, האמנות קרי להתייחס אליו כאל כבעל קוגניציה. ב. ריאליסטים אינטנציונליים טוענים לממשותם של מצבים אינטנציונליים, כלומר הם מאמינים בקיומם של מצבי נפש שונים. דנט נוטה להיות בהשקפתו אי ריאליסט אינטנציונלי, כלומר בהשקפתו לבני אדם אין האמנות,רצונות,מחשבות ומצבים –זהו מיתוס ג. האלימינטיביסטים דורשים רדוקציה כתנאי ללגיטימיות של הפסיכולוגיה העממית, ומאחר שלא ניתן לעשות רדוקציה על פי האלמיניטיביסטים הפסיכולוגיה העממית איננה תיאוריה לגיטימית וסופה להידחות. האינסטרומנטליזם דוחה את דרישת הרדוקציה כתנאי ללגיטימציה ומאמין כי לפסיכולוגיה העממית תפקיד בהסבר התנהגות וניבוייה ולתפיסת עצמנו וזולתנו כיצורים חופשיים רציונליים.
4 א .המטרה שעומדת מאחורי השערת שפת המחשבה היא לספק מודל אמפירי של התהליכים הקוגניטיביים של החשיבה. החשיבה על פי פודור, מתבססת על מערכת סימבולית בעלת מאפיינים של שפה, אך שונה מהשפה הטבעית.
כלומר, תהליכי החשיבה מתבצעים בשפה פנימית מיוחדת, שפת המחשבה, אשר מכונה על-ידי פודור – “מנטליז” (mentalese).
 

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1036
מספר מקורות
שנת הגשה 2017