פרויקט גמר כדאיות ההשקעה

שנת הגשה 2015, 10144 מילים
ILS 400.00 – קנה עכשיו

כדאיות השקעה ברכישת רחיצת רכבים פרויקט גמר הוכן לשם השלמת הדרישות לקבלת תואר ראשון בהנדסה B. Sc.
מאת חתימת הסטודנט  _________                               חתימת הסטודנט__________    חתימת המנחה __________________ הוגש למחלקה להנדסת תעשיה וניהול אשדוד                                                   סיוון תשע”ד                                                                                                 מאי 2014
הבעת תודה .
אנו מודים גם למחלקת הנדסת תעשייה וניהול, ובפרט למזכירות המחלקה, על כל העזרה, ההקשבה וההתחשבות.
ולבסוף, לבני משפחותינו על הסבלנות והתמיכה הרבה במהלך כתיבת הפרויקט.
תקציר בפרויקט שלנו בדקנו האם כדאי לחברת “דור אלון” לרכוש  שטיפת רכבים קיימת במתחם תחנת הדלק. כידוע כיום לפני כל רכישה, השקעה או מימון פרויקט מסוים חשוב מאוד לבדוק את הכדאיות הכלכלית, ככל שהבדיקה תהיה איכותית, מעמיקה ומקצועית כך בעצם הסיכוי להיכשל קטן. על מנת לבדוק את הכדאיות הכלכלית נקטנו במספר צעדים:
ראשית, הצבנו לעצמנו מטרות ברורות כאשר המטרה העיקרית של הפרויקט  הייתה לבחון את שני  המקרים הבאים: כדאיות ההשקעה בהקמת שטיפת רכבים חדשה בצמוד לתחנת הדלק או השקעה בקניית השטיפה הנוכחית מחברה פרטית. כאשר האפשרות הראשונה נפסלה במהלך הפרויקט מכיוון שאין אפשרות לתשתיות נוספות בקרב התחנה.
שנית, ערכנו סקר ספרות שבמהלכו צברנו כלים, שיטות והכרנו כמה מודלים שיכולים לעזור לנו לעשות את בדיקת הכדאיות הכלכלית. במהלך סקירת הספרות נחשפו לשלושה כלים עיקרים:
ניתוח מודל SWOT, מודל חמשת הכוחות של פורטר ומודל הוטלינג. בנוסף לכך, חקרנו את המצב הקיים כיום שבמהלכו נחשפנו להוצאות קבועות ומשתנות של הארגון  יישמנו את מודל SWOT ומודל חמשת הכוחות של פרוטר שמהלכם חקרנו את הסביבה החיצונית והפניית של הארגון. ראינו את החזקות, החולשות, ההזדמנויות והאיומים של הארגון. כמו כן עשינו שימוש במרכיביו של מודל הוטלינג על מנת לתמחר בצורה נכונה את שרותי השטיפה בצורה כזו שגם ללקוחות הגרים בקצה השני של העיר יהיה מספיק כדאי להגיע ולשטוף את הרכב אצלנו.
לאחר מכן בדקנו את הכדאיות עצמה ע”י הצבת כל הפרמטרים שאספנו בנוסחת ענ”נ וראינו שאכן ההשקעה כדאית.
לבסוף ערכנו דיון שבמהלכו התייחסנו לנעשה בפרויקט עם דגש על סקר הספרות, הסקנו מסקנות שהחשובה ביותר מהן הייתה שהפרויקט אכן כדאי ונתנו המלצות על מנת ליעל את העסק שעתיד להיות בבעלות “דור אלון”.
תוכן עניינים
פרק 1- מבוא. 7
1 .1 ענף שטיפת הרכבים בישראל. 7
1 .2 רקע כללי דור אלון 8
1 .3 רקע על בית העסק “השטיפה של יגאל”. 9
1 .4 רקע על בית העסק “דור אלון ממר”צ”. 9
1 .5 מטרות הפרויקט. 10
1 .6 שיטות וכלים הנדסיים לפתרון 10
1 .7  מילות מפתח. 10 פרק 2- מטרות המחקר. 11
2 .1 מטרת המחקר. 11
2 .2          שלבי הפתרון 11
2 .2.1
בדיקת עלויות. 11
2 .2.2
בדיקת הכנסות. 11
2 .2.3
תצפיות. 11
2 .2.4
חקר הסביבה. 12
פרק 3- סקירת ספרות. 13
3 .1 ‏ Yu, L., & Huimin, G 2005, ‘Hotel reform in China a SWOT analysis’ 13
3 .1.1 חזקות. 14
3 .1.2  חולשות. 14
3 .1.3 הזדמנויות. 14
3 .1.4 איומים.. 15
3 .2 Hotelling, H 1990, ‘Stability in competition’, 16
3 .2.1
ניסוח מודל הוטלינג באופן מתמטי:. 16
3 .3 Porter, ME 1991, ‘Towards a dynamic theory of strategy’ 18
3 .3.1              הגדרת עסק מוצלח. 19
3 .4 הקשר בין המאמרים לפרויקט. 20 פרק 4- המצב הקיים.. 22
4 .1- הוצאות. 22
4 .1.1 הוצאות קבועות. 22
4 .1.2 הוצאות משתנות. 22
4 .2  ניתוח מודל SWOT בית העסק “השטיפה של יגאל”. 23
4 .2.1 חזקות. 23
4 .2.2 חולשות. 23
4 .2.3 הזדמנויות. 24
4 .2.4 איומים.. 24
4 .3  ניתוח על פי חמשת הכוחות של פורטר. 24
4 .3.1  ניתוח פורטר בבית העסק שלנו:.
5
4 .4 מפת שוק השטיפות באזור. 27
פרק 5- ניתוח המצב לאחר השינוי 28
5.1 הקדמה. 28
5.2 תצפיות. 28
5.2.1 ריכוז לקוחות שטיפה חיצונית במהלך השבוע. 28
5.2.2 ריכוז לקוחות שטיפה פנימית וחיצונית. 29
5.3 בדיקת כדאיות על פי נוסחת NPV.. 29
5.4 נתונים לבדיקת הכדאיות. 29
5.4.1- שטיפה חיצונית חישוב הכנסות. 30 5.4.2- שטיפה פנימית וחיצונית חישוב הכנסות. 30 5.4.3- שטיפה פנימית וחיצונית נתונים נוספים.. 31
5.4.4- טבלת חישוב ה-NPV.. 31
5.4.5- טבלת חישוב החזר השקעה. 32
5.4.6 חישוב סופי של ה- NPV.. 32
5.4.7 המסקנות שהתקבלו לאחר החישובים.. 32
5.5          שימוש במרכיבים מתוך מודל הוטלינג (Hotteling) 32
5.5.1- ריכוז הלקוחות של השטיפה החיצונית במהלך השבוע של “גל הראשונים”. 33
5.5.2- ריכוז לקוחות שטיפה פנימית וחיצונית. 34
5.6 ניתוח SWOT לאחר רכישת העסק. 35
5.6.1 חוזקות לאחר הרכישה. 35
5.6.2 חולשות לאחר הרכישה. 35
5.6.3 הזדמנויות לאחר רכישה. 35
5.6.4 איומים לאחר הרכישה. 36
5.7 שירות לקוחות. 36
5.7.1 מראה חיצוני 36
5.7.2 גיוס כוח אדם.. 36
5.7.3 הדרכה והכשרה. 36
5.7.4 הנאה במקום העבודה. 37
5.8 קידום מכירות. 37
5.8.1 הצגת המוצרים.. 37
5.8.2 הצעת מוצרים.. 37
5.8.3 כרטיסיית שטיפות. 37
5.8.4
פרסום.. 37
פרק 6- דיון 38
פרק 7- מסקנות והמלצות. 40 פרק 8- ביבליוגרפיה. 41
פרק
1 – מבוא

1 .1
ענף שטיפת הרכבים בישראל על פי נתוני חברת המידע העסקי D&B ישראל, פועלים בישראל
2 20 מכוני שטיפת מכוניות– הפדיון בענף עומד על 100 מיליון שקלים בשנה משטיפת מכוניות ו-50 מיליון נוספים ממכירת אביזרים שונים במכוני הרחיצה מסתבר שהישראלים לא סומכים רק על הגשם: חברת המידע העסקי D&B ישראל ערכה מחקר מקיף על מכוני שטיפת המכוניות בישראל. על פי נתוני החברה, בישראל פועלים כ- 220 מכוני שטיפת מכוניות כש- 70% מהם פועלים באזור המרכז. בענף מועסקים כ- 450 עובדים קבועים ועוד כ- 1,200 עובדים זמניים. זאת בזמן שבכבישי ישראל נעות כ- 2.5 מיליון מכוניות.
היקף ההכנסות של ענף שטיפת המכוניות בישראל נאמד בכ- 150 מיליון₪. 100 מיליון ₪ מגיעים מהכנסות על שטיפת מכוניות ו- 50 מיליון ₪ מגיעים ממכירת אביזרים שונים לרכב בחנויות אביזרים לרכב, המצויות במכוני השטיפה עצמם. המחיר הממוצע לשטיפת מכוניות נע בין 35 ל-45 ₪ לשטיפה. מנויים לשטיפת מכוניות חוסכים בעלות השטיפה כ-50% אך הם מוגבלים בדרך כלל לשטיפת המכונית באמצע השבוע, אז העומס במכוני השטיפה נמוך.
על פי נתוני D&B ישראל, העומס במכוני השטיפה עולה בעיקר בסופי שבוע ולקראת חג הפסח. עוד עולה מנתוני כלכלני החברה כי 80% מהמים, בהם משתמשים במכוני השטיפה, הם מים ממוחזרים. שטיפת מכונית במכון שטיפה גוזלת בין 170 ל- 180 ליטר מים וחוסכת בין 20 ל- 80 ליטר מים, לעומת שטיפה ביתית שבה משתמשים ב- 200 עד
5 0 ליטר של מים. בשל משבר המים בשנים האחרונות יצאו תקנות חדשות הנוגעות לשימוש במתקני רחיצה ונועדו למנוע שימוש במתקנים מבזבזים מים. כלכלני D&B ישראל מציינים בסקירתם כי הסיכון בענף שטיפת המכוניות הינו גבוה יחסית לזה הקיים במשק כולו. כ- 23% ממכוני השטיפה מתאפיינים בסיכון גבוה וצפוי כי ייקלעו לקשיי נזילות בשנה הקרובה. כ-
6 9% מהעסקים נמצאים בסיכון בינוני וכ-9% בלבד ממכוני השטיפה נחשבים לעסקים יציבים בעלי סיכון נמוך. ההמלצה לפעילות עסקית מול מכונים אלו היא לבחון חשיפה / התקשרות מול החברות הללו באמצעות הזמנת דוח חקירה עם בקשות ספציפיות. D&B ישראל נכנסת השנה לשנת היובל לפעילותה.
לקוחות מכוני השטיפה כוללים לקוחות מזדמנים הרוחצים את רכבם באופן אקראי, לקוחות תחנות דלק או עסקים אחרים הנותנים שירותים לנהגים העובדים בשת”פ עם מכוני השטיפה ומציעים ללקוח שוברי שטיפת מכוניות בהנחה ולקוחות מוסדיים (חברות וציי רכב).
נתח חשוב מהכנסת מכוני הרחיצה מגיע מהסכמים עם חברות וציי רכב. בעלי המכונים משתדלים לכוון את רחיצת כלי הרכב הללו לימי א’-ד’ בהם תנועת הלקוחות קטנה יותר.
עלות רחיצת רכבים אלה פחותה מאשר עלות רחיצת רכב פרטי.
1 .2 רקע
כללי דור אלון       בעקבות הרפורמה במשק הדלק בסוף שנות ה- 80 הוקמו שתי חברות דלק צעירות – אלון חברת הדלק לישראל בע”מ ודור אנרגיה (1988) בע”מ.       אלון, חברת הדלק לישראל נוסדה בשנת 1990 ע”י התנועה הקיבוצית במטרה לנצל את יתרון הגודל והיקפיי צריכת הדלק של התנועה הקיבוצית ולחסוך לתנועה הקיבוצית מיליוני שקלים רבים.
עד לשנת 1992 מכרה החברה דלק בעיקר במסגרת התנועה הקיבוצית וההתיישבות העובדת בהיקפים לא משמעותיים.
בשנת 1992 הצטרפה לאלון קבוצת ביילסול, שהתמחתה בהקמה ותפעול של תחנות תדלוק ומרכזי מסחר, ומר דוד ויסמן מונה לנשיא החברה.
אלון יישמה תפישה חדשה לפיה תחנות התדלוק משולבות עם מרכזים מסחריים המעניקים ערך מוסף ללקוח, מעבר לתדלוק עצמו.
אפריקה ישראל הצטרפה לבעלי המניות בחברה בשנת 1994.
בשנת 1998 אלון חתמה על הסכם עם טקסקו, ענקית האנרגיה העולמית, לשיווק בלעדי של שמני טקסקו בתחנות התדלוק ובחנויות סופר אלונית.  דור אנרגיה בישראל (1988) בע”מ הוקמה בשנת
1 988. החברה החלה את פעילותה בשנת 1989, ובשנת 1991 פתחה את תחנת הדלק הראשונה שלה. בשנת 1992 פתחה דור את המת”ס (מרכז תדלוק סולר) הראשון והייתה חלוצה בתחום בישראל.
בספטמבר 1999 רכשה חברת הדלק אלון 65% מחברת דור אנרגיה ובמקביל רכשה דור אנרגיה 100% מחברת דור גז. בשנת 2001 השלימה אלון רכישת
1 00% מדור אנרגיה.  בסוף שנת 2004 שונה שמה לדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ, ופעילותה של אלון בתחום האנרגיה בישראל הועברה לדור אלון באופן שהחל מינואר 2005 מרכזת דור אלון את כל פעילות האנרגיה בישראל של קבוצת אלון.  דור אלון אנרגיה בישראל דור אלון שמה לה למטרה להקים מתחמי תדלוק ומסחר בסטנדרט אחר של עיצוב, תוך מחויבות לאיכות הסביבה והקפדה על שירות מעולה ומחירים תחרותיים.
דור אלון ממשיכה בתנופת היצירה תוך הרחבת רשת תחנות התדלוק עם חנויות נוחות תחת המותג “אלונית” ובשילוב של בתי קפה של רשת “si-espresso”, כמו כן לחברה רשת של מרכזי תדלוק סולר – “מתסים” המשמשים צרכני סולר בכלל ונהגי משאיות כבדות בפרט-

ILS 400.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 10144
מספר מקורות 7
שנת הגשה 2015