ממ”ן 11 פסיכולוגיה התפתחותית 10493 סמסטר 2017ג’ ציון 100 בדוק עם הערות

שנת הגשה 2017, 864 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

1 00 ממ”ן 11: פסיכולוגיה התפתחותית (10493) שאלה 1
סעיף א הגדרת ההתפתחות נוגעת במספר אלמנטים שחייבים להתקיים בכדי ששינוי כלשהו יוגדר כהתפתחות: על השינוי להיות איכותי או כמותי, סדיר, מצטבר ובעל כיוון. שינוי סדיר הוא כזה החל ברצף הגיוני (בסדירות) ביחס לשינויים אחרים. בשינוי מצטבר הכוונה שכל שינוי מתווסף על קודמיו, ולא גורע מהם; קרי, שתי –
תשובה מצוינת   סעיף ב א.      חשיבות תהליך השחלוף הינה ביצירת צירופים חדשים של גנים בתוך הכרומוזומים, יצירת רבגוניות גנטית ושונות בין בני האדם שמגבירה את הישרדות המין האנושי.   ב.      שינוי חד מסוג “קפיצת מדרגה” הוא שינוי איכותי. ג.        איתי בן ה-4 הינו ילד עם צורך בהרבה פעילות וגירויים. הוריו לומדים להתאים את עצמם למזג המיוחד והאנרגטי שלו. במקביל לכך, איתי לומד להתאים את עצמו לעייפות ההורים בסופי השבוע ואז מבקש לצפות יותר בטלוויזיה. ההתאמה של חברתי המשפחה מתוארת בחומר הלימוד כדטרמיניזם הדדי, המתואר ע”י מודל החליפין של סיימרוף. יפה ד.       ויגוצקי הדגיש שהתפתחות של ילדים מתרחשת בעזרת השפעת ומעורבות ההורים (והחברה והתרבות –
מצוין
4 0 שאלה 2
סעיף א’ לפי התיאוריה הסוצי-תרבותית של ויגוצקי, החברה והתרבות (וההורים כנציגיהן) הם המעצבים והמכוונים את ההתפתחות הקוגיניטיבית של הילד. הילד מתואר כפאסיבי, וההורים מכוונים את התפתחותו לפי נטיות ליבם ולפי התרבות שבה הם חיים. מושג מרכזי בתיאוריה של ויגוצקי הוא אזור ההתפתחות המקורבת: עבור כל מיומנות ומיומנות, יש לכל אדם פער בין הביצוע הנוכחי שלו לבין הפוטנציאל הביצועי שלו בתנאי – מטאפורה נהדרת! מדויקת וממחישה מצוין את העניין ואת רמת ההבנה העמוקה.
איור 1: כדור פלסטלינה כילד, לפי ויגוצקי. סעיף ב דגש חשוב בהקשר של אזור ההתפתחות המקורבת הוא העובדה שעבור מיומנות מסויימת, אזור ההתפתחות המקורבת שונה בתכלית בין ילדים שונים (לכל ילד וילד יש פוטנציאל מסויים לביצוע, ולא משנה כמה ההורים ידחפו אותו הוא לא יוכל לעבור את הפוטנציאל המקסימלי הזה, כשם שלא ניתן למתוח פלסטלינה מעבר למגבלותיה הפיזיקליות).
– את המיומנות.  מדובר בעצם ב”קריעה” של גוש הפלסטלינה.
יפה
4 0 שאלה 3
א.      תשובה ד – תיעול גבוה. ב.      –
מצוין 20

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 864
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2017