ממ”ן 13 פסיכולוגיה התפתחותית 10493 סמסטר 2017ג’ ציון 100 בדוק עם הערות

שנת הגשה 2017, 1381 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

ממ”ן 13: פסיכולוגיה התפתחותית (10493)
1 00 שאלה 1
סעיף א’ אביו של דני מתאר שהוא אינו מצליח לנסח משפטים שלמים והוא משמיט מילים וכן שלאחר שהוא לומד מילה, הוא משתמש בה לתיאור דברים דומים אך לא זהים לאובייקט המקורי. התופעות שאביו של דני מתאר הן דיבור טלגרפי (תת-המערכת התחבירית) והרחבת יתר (תת-המערכת הסמנטית). דיבור טלגרפי הוא צורת הדיבור האופיינית לפעוטות שמתחילים להפיק משפטים פשוטים המכילים שתי מילים, תופעה נורמלית אם דני בן 18-24 חודשים. לפעוט יש משאבים קוגניטיביים מוגבלים (קשב, זיכרון ויכולות הגייה), –
מצוין סעיף ב’ שאלה שמעסיקה פסיכולוגים זה מכבר היא מהם הגורמים שמשפיעים על התפתחות השפה. שתי גישות עיקריות הוצגו בנושא, והיא הגישה הנייטיביסטית שמתמקדת בגורמים הביולוגיים-מולדים המאפשרים את רכישת השפה (וחלוצה הוא חומסקי) וכן הגישה הסביבתית-ביהביוריסטית שמדגישה את הגורמים בסביבתו של הילד כתומכים העיקריים ברכישת השפה. –
30 שאלה 2
רכישת השפה, כמו גם תכונות וכישורים רבים אחרים, מושפעת הן מהיכולות הגנטיות המולדות האופייניות לכלל המין האנושי, והן מהגורמים הסביבתיים. ככל הנראה, חשיפה מוגברת לשפה הדבורה מזרזת את לימוד השפה, וככל שחשיפת התינוק לדיבור גדולה יותר, כך אוצר המילים שלו יהיה עשיר יותר כשהוא יתחיל לדבר. נשאלת השאלה האם סוג הדיבור אליו נחשפים הילדים מקל על פענוח הכללים וכך מקדם ומזרז את לימוד השפה? כאשר מבוגרים מדברים לתינוקות, הם נוטים באופן טבעי ואוטומטי למדי לדבר בצורה ברורה ופשוטה יותר מבחינה דקדוקית הכוללת פחות שגיאות ומאופיינת בצליל גבוה מהרגיל, ובשימוש באינטונציה מוגזמת. צורת הדיבור הזו מתמקדת באובייקטים ממשיים ובאירועים המתרחשים בהווה, תוך שימוש נרחב בשמות עצם, חזרות מרובות, שאילת שאלות רבות (במטרה שהילד ישיב) ועוד. –
תשובה מלאה וטובה 20 שאלה 3
סעיף א לפי תיאוריית הספרציה-אינדיבידואציה של מרגרט מאהלר, השאיפה ההתפתחותית של כל ילד היא לעבור את תהליך הלידה הפסיכולוגית, כלומר להגיע למצב שהוא מבין שהוא נפרד (ספרציה) ושונה מאימו (אינדיבידואציה). שלב האימון (10-15 חודשים) בא לאחר שלב ההבחנה בו הילד מתחיל להבין שהוא נפרד מהאם.
בשלב האימון כבר ישנה הבנה נרחבת ומסעירה שהפעוט נפרד מאימא ושהוא אובייקט בעולם. בשלב זה מאהלר מתארת ילד שלומד ומתאמן להתרחק ולחקור את העולם, הן מבחינה מוטורית והן מבחינה רגשית. ההתפתחות והבשילה המשמעותית בכל המישורים (מוטורי, חושי, שפתי, קשב, זיכרון, שעות הערות) מאפשרים לפעוט לשעוט קדימה ולהיות במגע עם העולם. מאהלר מדגישה במיוחד את הבשילה –
תשובה מלאה יופי 50

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1381
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2017