ממ”ן 14 פסיכולוגיה התפתחותית 10493 סמסטר 2017ג’ ציון 100 בדוק עם הערות

שנת הגשה 2017, 740 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

ממ”ן 14: פסיכולוגיה התפתחותית (10493)
1 00 שאלה 1
סעיף א כל תינוק נולד עם “מערכת היקשרות”, המופעלת במצבים של הפרת ההומאוסטזיס: לחץ, סטרס, חרדה וכדומה, ומטרתה להביא להתקרבות של ההורה (דמות ההיקשרות) שתספק לילד הגנה בכדי לשרוד. דמות מטפלת רגישה שנענית לאותות ההיקשרות של התינוק משרה ביטחון בתינוק, ואילו אם הדמות המטפלת אינה רגישה מספיק או אינה זמינה, מתפתחת “אסטרטגית היקשרות משנית הגנתית”, שיכולה להיות הפעלת-יתר (היקשרות חרדה – Attachment Anxiety) או השבתה (היקשרות נמנעת – Attachment Avoidance) של מערכת ההיקשרות במטרה למקסם את סיכויי ההישרדות. האסטרטגיה הראשונה מאופיינת במצוקה רגשית עזה וחיפוש כפייתי והיסטרי אחר קרבה ומגע, ואילו האסטרטגיה השנייה מאופיינת באדישות, אוטונומיה וביחס קר כלפי החברה. מצוין סעיף ב תגובה מפצה למצב מצוקה מתפתחת כאשר דמות ההיקשרות המרכזית אינה זמינה, ומטרתה, כמו גם מטרת אסטרטגיות ההיקשרות המשנית-הגנתית היא לספק ביטחון לילד ולמקסם את סיכוי הישרדותו.
–  יפה סעיף ג אנשים עם היקשרות חרדה צפויים להיקשר אל הסמארטפון כתגובה מפצה על היעדר/אי זמינות דמות היקשרות (בילדות ו/או בהווה), במיוחד בשל היותו אמצעי לאינטראקציה עם החברה ולתחזוקת קשרים בין-אישיים. מסיבה זו, אנשים אלה צפויים להתאפיין ב: (1) הגברת חיפוש הקרבה המתמדת לטלפון ובתגובת חרדה ומצוקה רגשית עזה בעת פרידה מהמכשיר (שכן הוא מוקד היקשרות של ממש!); (2) צורך להיות בקשר מתמיד עם אנשים באמצעות הטלפון; (3) כתוצאה מ1 ו-2, אנשים עם היקשרות חרדה צפויים לבלות זמן רב יותר בשימוש בטלפון ולהשתמש בו בתכיפות רבה יותר.

4 0 שאלה 2
סעיף א במחקר השתתפו 142 אנשים הונגרים (48
גברים ו-94 נשים). סעיף ב טווח הגילאים של המשתתפים נבחר להיות בין 19 ל
5 משתי סיבות: ראשית, אנשים בטווח גילאים זה נולדו אל תוך תרבות הטלפונים (“דור הZ”) ולכן המכשירים היוו חלק אינטגרלי מאורח החיים שלהם כבר מגיל מוקדם, הם בקיאים בשימוש בהם ומשתמשים בהם כחלק משגרת היומיום (ולמעשה לא ידעו חיים ללא טלפונים – “Cell phone natives”). שנית, קבוצת הגיל הזו הינה פגיעה במיוחד לשימוש בעייתי בטלפונים ולכן מעניינת את החוקרים במיוחד. סעיף ג מדידת דפוסי היקשרות אצל תינוקות מתבצעת באמצעות טכניקת “המצב הזר” שהגתה מרי איינסוורת’, – 30 שאלה 3
סעיף א ממצאי המחקר העלו שאנשים בקבוצת הגיל שנבדקה נקשרים בצורה כלשהי למכשירים הסלולאריים. העדויות, כלומר המדדים לכך שמבוגרים יוצרים היקשרות כלשהי עם הסמארטפון שלהם היא הצורך הממשי של הנבדקים לחיפוש קרבה מתמדת לטלפון וכן החרדה והמצוקה שהם חשים כשהם נאלצים –
30

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 740
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2017