טכנולוגיית הבלוקצ’יין ושימושיה – פרה סמינריון

שנת הגשה 2018, 1005 מילים
ILS 120.00 – קנה עכשיו

טכנולוגיית הבלוקצ’יין ושימושיה עבודה המוגשת ע”י אאאא בבבב  ת.ז. 1111111
לפרופסור פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ יוני 2018
תוכן העניינים
מבוא. 3
סקירת ספרות.. 4
טכנולוגיית הבלוקצ’יין 4
שימושי טכנולוגיית הבלוקצ’יין 5
סיכום. 7
ביבליוגרפיה. 8
עבודה זאת עוסקת בנושא טכנולוגיית הבלוקצ’יין.
על פי חברת המחקר והייעוץ גרטר (2017, (Panetta, טכנולוגיית הבלוקצ’יין היא אחת מעשר הטכנולוגיות האסטרטגיות החשובות לשנת 2018. טכנולוגיית הבלוקצ’יין מוגדרת כחלק מקבוצת הטכנולוגיות המובילות בתחום הרשת (mesh).
   לפיכך, עבודה זאת תעסוק בשימושיה הצפויים של הטכנולוגיה בתחומי העסקים. ראוי לציין כי כיום, השימוש העיקרי של הטכנולוגיה הוא כבסיס למטבע הקריפטוגרפי ביטקוין, אולם עבודה זאת אינה דנה בנושא הביטקוין.

ILS 120.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1005
מספר מקורות 7
שנת הגשה 2018