ממן 15 – ציון 90 – קורס:14009 שיטות מחקר בחינוך

שנת הגשה 2016, 1282 מילים
ILS 75.00 – קנה עכשיו

תקציר אודות ממן 15 שיטות מחקר בחינוך :
השאלות עליהן הממן עונה הן :

1 . מדוע אין זה מקובל, או יעיל, לאסוף נתונים במחקר אנתרופולוגי באמצעות שאלון מובנה, כמו זה המשמש בסקר? בתשובתכם התייחסו למטרות המחקר האנתרופולוגי (בהשוואה למטרות הסקר) ולעקרונות המרכזיים המנחים את המחקר האנתרופולוגי (הוליסטיות, סביבה טבעית, החוקר המעורב). אינכם מתבקשים לבצע השוואה בין מחקר אנתרופולוגי לבין סקר, אבל תוכלו להיעזר בהבדלים ביניהם כדי להסביר מדוע שאלון אינו מתאים במחקר אנתרופולוגי.

2 . בעבודת האנתרופולוג מתבטא העיקרון של אופרציונליזם מרובה.” א. (5 נק’) הסבירו טיעון זה בקצרה.
ב. (20 נק’) הדגימו טיעון זה על מחקר שבוחן אחת מהתופעות הבאות, לבחירתכם:
ג. · תרבות אופנועני “הארלי דיווידסון” ד. · טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבתי ספר יסודיים ה. · התנהגות אוהדים ישראלים במשחקי אליפות אירופה בכדורסל ו. · הדינמיקה המתפתחת בין תלמידי קבוצת לימוד בקורס באוניברסיטה הפתוחה ז. · התנהגות המעריצות והמעריצים בהופעה של הזמרת מירי מסיקה ח. שימו לב: בתשובתכם התייחסו לאופן העבודה של האנתרופולוג ושימו את עצמכם בסיטואציה. מומלץ לכתוב בגוף ראשון (“אני…”). חשבו על היתרונות ועל החסרונות של כל פעולה שתעשו בהקשר של יישום העיקרון של אופרציונליזם מרובה.

3 . במדריך הלמידה (סעיף 8.3) אתם נשאלים, בהקשר של פתיחת המאמר של דן גבתון שבנספח 2 למדריך הלמידה, “כיצד מתקשר הציטוט מ”פו הדוב” שבתחילת מאמרו של גבתון לנושא המאמר?”. כאן הנכם מתבקשים לענות על הרחבה של שאלה זו: כיצד הציטוט מפו הדוב מבטא את הרעיון המרכזי של תיאוריה מעוגנת בשדה? בתשובתכם, התבססו בעיקר על עמ’ 201-200 במאמרו של גבתון (אלה עמודי המאמר, לא עמודי מדריך הלמידה) ועל עמ’ 97-96 בספרו של שקדי. תוכלו ללוות את תשובתכם בציטוטים (ציטוט הוא תמיכה בתשובה, הוא לא העיקר!).

4 . בעמ’ 61 בספרו כותב שקדי כי “המאמץ האינטלקטואלי והרגשי הנדרש מהחוקר האיכותני-קונסטרוקטיביסטי בעת איסוף הנתונים גדול יותר מזה הנדרש מעמיתו החוקר בגישה כמותנית-פוזיטיביסטית”. על-פי פרקים 3, 4 אצל שקדי, על-פי ההרצאה של עמיה ליבליך שבאתר הקורס (ובמיוחד החלק על עקרונות הריאיון הנרטיבי) ועל-פי מדריך הלמידה, הסבירו כיצד עשוי מאמץ אינטלקטואלי ורגשי זה להתבטא בראיונות עומק במחקר פנומנולוגי. בתשובתכם התייחסו לתפיסה של החוקר האיכותני ככלי מחקר, לתכונות ולהתנהגויות שעליו לגלות בריאיון עומק ולסוגיות הקִרבה בין החוקר לנחקר והאֵמון שעל הנחקר לתת בחוקר בהצלחה !

ILS 75.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1282
מספר מקורות
שנת הגשה 2016