ממ”ן 11 מבוא ללימודי תקשורת ציון 85

שנת הגשה 2018, 788 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

שני הנושאים המרכזיים הנלמדים, המרכיבים והמאפיינים של תקשורת המונים ומודלים תקשורתיים נכללים בפרק הראשון של הקורס מבוא ללימודי תקשורת מכיוון שהם-
שאלה 1
סעיף ב מודל לאסוול הוא מודל לינארי ראשוני בחקר תקשורת ההמונים אשר מציג תהליכי תקשורת כתהליכים-..
חמשת התפקידים שממלאת תקשורת ההמונים על פי תאוריית הפונקציליזם:
מידע: מעבירה מידע כללי עולמי וחברתי לרוב על פי סדר מסוים. (ביטחוני, חברתי, פוליטי, תרבותי וכו’) תיאום: הסברים ופרשנויות בנוגע לאינפורמציה, לעיתים קובעת סדרי עדיפויות.

שאלה 2 סעיף א’ המשך:
מתוך חמשת התפקידים בתקשורת ההמונים, התפקידים אותם יכולה למלא בנוגע למקרים הטראגיים של שכחת ילדים במכוניות סגורות לדעתי הם כל החמישה וזאת מכיוון שהם יכולים לקדם יחד נושא שעולה בקנה אחד עם האינטרס של הכלל (מציינת שלגבי 1 (בידור) התלבטתי אבל החלטתי להכניסו בכל זאת) מידע: התקשורת תספק מידע על מקרים טראגיים ומקרים מסוג זה בארץ ובעולם. הנושא נוגע בפן החדשותי והחברתי גם יחד.
תוכל לתת סטטיסטיקות למשל אנחנו ביחס לעולם.

שאלה 2 סעיף ב’:
1: המאפיין של תקשורת ההמונים על פי התאוריה הביקורתית של כלכלה פוליטית הוא שרובה מסחרית ואת מהלכיה מכתיבים בעלי השליטה הכלכלית בה. השיקולים המכריעים שלה יהיו רווחיים בלבד.
2: על פי התאוריה הביקורתית של כלכלה פוליטית האינטרס אותו היא משרתת הוא האינטרס של בעלי השליטה הכלכלית בה – חברות הענק בשיטה פוליטית אשר מבטיחה את התעשרותם.
3…
תהיה רדודה מכיוון שהתכנים יצטרכו לשווק את עצמם.
שאלה 3:
הטענה המרכזית של תאוריית הדטרמיניזם הטכנולוגי היא התוכן המועבר בתקשורת אשר לא הוא המשפיע על החברה אלא המאפיינים הטכנולוגים של אמצעי התקשורת –
שאלה 3 ב’:
התאוריה של דטרמיניזם טכנולוגי אינה יכולה להיכלל בגישת הקונצנזוס או בגישת הקונפליקט מכיוון …

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 788
מספר מקורות
שנת הגשה 2018