ממ”ן 12 התנהגות ארגונית מקרו ציון 95

שנת הגשה 2018, 1353 מילים
ILS 180.00 – קנה עכשיו

התנהגות ארגונית מקרו ממ”ן 12
ציון 95
שאלה 1
א.מנהיגות היא יכולת של אדם או קבוצה להשפיע על אנשים ולהובילם למטרה משותפת , לבצע משימות ברמת מחוייבות ללא כפייה. מנהיגות מבוססת על יכולות אנושיות מסוימות כמו – הצגת חזון, מטרה, דוגמא אישית, יכולת לבטא ערכים שבהתאם להם מצופה מאנשים לפעול, הובלת שינוי, יכולת ארגונית וכדומה. לא מדובר רק בסמכות פורמלית ומנהיגות יכולה לנבוע גם מהאמון שאנשים נותנים באדם מסוים. הקושי בהגדרתה מגיע מתוך ממצאים מחקריים שנערכו (לרוב בארגונים), והראו כי בלתי ניתן לזהות אותה רק על פי תכונות ונמצא כי היא גם נרכשת לעיתים בהתאם לסיטואציה התנאים והנסיבות.
הטענה היא שמדובר בעצם בפוטנציאל שטמון בכל אחד ושניתן לפתח אותו ולהתאים אותו לסיטואציות מסוימות.
מנהיגות היא מושג מורכב שקשה להגדירו במדויק  קיימים סוגים רבים של מנהיגות שכל אחד ….
שאלה 2
עצמת מעמקים היא מושג ביקורתי – חלק ממודל של מבנה העצמה בארגונים אשר מספק שלושה ממדי עצמה ובהם: עצמה גלויה – מעל פני השטח, עצמה סמויה – מעל פני השטח ועצמת מעמקים (המדוברת בקטע זה). המוקד של עצמת מעמקים מתאר מגוון פעולות אשר מסוות את האינטרסים של הכת השולטת (בעלי השליטה, ההנהלה, בעלי הממון, קבוצה, צוות) ועל ידי הסוואתן הן בעצם מוגדרות כאינטרסים אשר משרתים את טובת הארגון כולו. עצמת מעמקים אינה גלויה ומלבד הכת השולטת אין לה שותפים. עצמת מעמקים יכולה לתאר מצב שבו כולם זוכים – אך בפועל רק הכת השולטת נהנת מפירותיה ועל ידי שימוש בה הם יכולים להמשיך ולהנות מבלי שאף אחד ישים לב. יש מקרים בהם עצמת המעמקים עלולה להיחשף לדוגמא פרסומים שונים המציגים רווח או שכר בפרהסיה.  –
שאלה
3 מקור העצמה הרלוונטי לקטע הקריאה א’ הוא עצמה לגיטימית עצמה לגיטימית היא עצמה בה לא’ יש עצמה מתוקף תפקידו. (עצמה משעממת) חברי הארגון מכירים בה מתוקף תפקידו של א’. בקטע הקריאה א’ ניתן לראות כי המנהל נוזף בחברי הארגון דרך מייל בנוגע לצורת לבושם שלטענתו לא מתאימה לתפקידם, ומבקש מהם לשנות את ההרגל הזה שבעצם בעיניו לא מתאים למשרד עורכי דין. בסוף קטע הקריאה מספרים לנו כי לאחר הינתן ההוראה חל שינוי דרמטי בהרגלי הלבוש, מה שאומר שרוב העובדים צייתו לא’ מתוך הכרה בתפקידו.
מקור העצמה הרלוונטי לקטע ב’ הוא עצמת תגמול עצמת תגמול היא עצמה בה משתמשים בעלי העצמה אשר בידיהם שליטה על תגמולים שהם יכולים לתת –

ILS 180.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1353
מספר מקורות
שנת הגשה 2018