ממן 13- פולטיקה השוואתית (ציון 97)

שנת הגשה 2017, 1114 מילים
ILS 75.00 – קנה עכשיו

ממן
1 3 פולטיקה השוואתית- חלק א
1 .     לא נכון תנועה חברתית קמה כקריאת תיגר פוליטית בדר”כ בעקבות אירוע נקודתי כנגד השלטון ,יש בה רמת ארגון נמוכה ולרוב היא נוצרת בספונטניות. לקבוצות אינטרס ומפלגות ארגון מובנה הכולל הנהגה וכספים. המפלגה בניגוד לקבוצות אינטרס ותנועה חברתית תיגע במצע רחב ואינה תדבר על נושא בוער אחד כדוגמת יוקר המחיה, אלא תבקש להשפיע בנושאים רבים 9 נק’
2 .     נכון המשטר הטוטליטרי המבקש בבסיסו לכפות אידאולוגיה על נתיניו מתוך רצון ליצור חברה חדשה, דרש השתתפות מלאה באמצעות פיקוח הדוק על השתתפות האזרחים וכל אמצעי כשר לאכיפה על אי השתתפות. דבר שיצר כמות גבוהה של השתתפות אך ההשתתפות פאסיבית לרוב, משום שלא היתה השפעה של האזרח בעיצוב המדיניות בהשתתפויותיו המרובות. 9 נק
3 .     לא נכון השיטה היצוגית מה הכוונה? שיטה יחסית? קמה מתוך ההבנה ששיטה …

4 .     נכון רוב השליטים הלא דמוקרטים מבינים שקיום בחירות יכול להיות אשליה מועילה ברמה הבינלאומית. התחרות אינה קיימת באמצעות שליטה של המפלגה השולטת באמצעי התקשורת, באמצעות חקיקה שאינה מאשרת כניסת מפלגות חדשות מאיימות ועוד. התחרות תתאפשר כאשר היא אינה מאיימת על השלטון כמו ניצחון שולי של האופוזיציה. 9 נק’ חלק ב א.    להלן ההבדלים ע”י מאפיינים בין הבחירות במשטרים אוטוריטרים לדמוקרטיות לא ליברליות.
לגיטמיות- הבחירות מטרתם לייצר מתן גושפנקא ללגיטימיות של השליט. ההבדל המהותי בין בחירות בדמוקרטיות לא ליברליות לשלטון אוטוריטרי הוא מקור הלגיטימיות. בדמוקרטיות ליברליות ולא ליברליות מקור הלגיטימיות הוא פנימי, כלומר ההצבעה הפנים מדינית היא הצבעה אמתית, אין זיוף בבחירות ואי אפשר לשלול אפשרות של הפסד, ישנה תחרות על הציבור והשלטון מחוייב לתוצאות. בשלטון אוטוריטרי מקור –
1.      היקף הבחירות- היקף הבחירות הוא עבור מי אנחנו מצביעים, בישראל למשל אנחנו מצביעים למפלגה ולראש עיר בעבר גם לראש הממשלה ואם אנחנו חברים בהסתדרות אז גם למנהיגיו. בארה”ב יש יותר מ500,000 משרות נבחרות. בדמוקרטיות לא ליברליות ומשטרים אוטוריטריים היקף הבחירות יהיה מצומם בהתאם לנוחות המנהיג, המנהיג יעדיף שרוב המשרות יהיו בפיקוחו ולא נתונים לבחירת הציבור.
30 נק’ ב. שיטת הייצוג היחסי נחשבת הרע במיעוטו משום שהשיטה מאפשר ייצוג של מיעוטים ובאופן כללי ייצוג לכל העם. בשיטה הרובנית (שיטת בחירות על פי הרוב המנצח) מתאפשרים מצבים אשר הרוב המספרי של הבוחרים –
חלק ג חברה אזרחית- החברה האזרחית כוללת ארגונים ומוסדות אשר קיומם אינו תלוי באופן מלא בממשלה או בגופים מסחריים.
לרוב הארגונים האלו קמים על מנת לקדם אג’נדה חברתית, התפתחות חברתית או אינטרס ציבורי. לדוגמא: …
טרור פוליטי- טרור פוליטי הוא אפשרות שלילית של השתתפות פוליטית. כאשר אדם רוצה לשנות מדיניות באופן הפוגע באדם או רכוש תתקיים אלימות פוליטית, למשל: פעילים ימניים אשר רוצים למנוע התנתקות ירססו גרפיטי במשרדי שלום עכשיו.
..
יוזמה אזרחית- יוזמה אזרחית היא סממן לדמוקרטיה ישירה, היא מתקיימת כאשר מספר מספק (100,000 בשוויץ) יוזמים עצומה לתיקון חוק או תיקון לחוקה.
ישנם כמה מודלים מיוחדים ביוזמה האזרחית: למשל- משאל עם מבטל, …

ILS 75.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 1114
מספר מקורות
שנת הגשה 2017