ממן 16 – מבוא לסוציולוגיה – 100

שנת הגשה 2018, 1413 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממן 16
שאלה
1 א.      גישת התיוג – תיאוריה המסבירה כיצד מושפעת הזהות העצמית וההתנהגות של אנשים מהמונחים בהם משתמשים כדי לסווג אותם. הסטייה מוגדרת מתוך יחסי גומלין בין קבוצות ופרטים, לכן בשביל להבין מהי סטייה צריך להבין למה אנשים מסוימים מתויגים כסוטים ומהי הפרשנות והמשמעות המוענקת לתיוג זה.
סטייה ראשונית – מעשה סטייה שלא משפיע על זהות הפרט ולא מוביל לתוצאות מרחיקות לכת. הפעולה נחשבת שולית והיא לא מגדירה אותנו.
סטייה משנית – מעשה סטייה שבעקבותיו האדם מקבל את התווית שהוטבעה לו בעקבות המעשה ורואה את עצמו כסוטה. האדם מפנים את התיוג שהוטבע לו, מאמץ דפוסי התנהגות מתאימים  והסטייה הופכת להיות מרכיב מרכזי בזהותו. הגברת סטייה – תהליך שמוביל להגברה בלתי מכוונת של ההתנהגות הסוטה, כשהתנהגות מסוימת מתויגת כסוטה והמאמצים החברתיים לתקן אותה דווקא גורמים להגברתה.
ב.      בתגובה למאסר החשוד טוען שהוא חף מפשע ושהפעמיים שישב במאסר מהוות סטייה

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1413
מספר מקורות 23
שנת הגשה 2018