מטלת מנחה 11- פסיכולוגיה בחינוך, 2019א, ציון 100

שנת הגשה 2019, 1142 מילים

מטלת מנחה 11 פסיכולוגיה בחינוך שאלה מספר 1- א.      הנעה פנימית- הנעה זו נובעת מרצונות ומתחושותיו של היחיד, תוך התחשבות מזערית בתגובות הסביבה. מדרבנת את האדם לפעילות מספקת לכשמעצמה.  סוג הנעה זה מתפתח בשלבים מוקדמים של החיים ונשאר קבוע באופן יחסי בשלבים שונים של החיים.
למעשה זו היא סוג של תכונת אישיות אשר קשורה לקשר הראשוני של האדם עם הוריו.  להנעה הפנימית 2 מרכיבים: הצורך בהישג וזרימה. הנעה חיצונית-  הנעה חיצונית היא מדידת ההישגים של האדם באמצעות קריטריונים חיצוניים- השוואתם להישגיהם של אחרים, היסטוריית הצלחות וכישלונות אישיים. ההנעה הזו מבוססת על גורמים חיצוניים המשפיעים על האדם לשנות את שאיפותיו בהתאם לתגובות הסביבה הקרובה. כלומר, מדרבנת את האדם לפעולה לשם קבלת גמול חיצוני.
הנעה מעורבת- הנעה הכוללת אלמנטים פנימיים ואלמנטים חיצוניים יחד, רוב ההתנהגויות הן תוצאות של הנעה מעורבת.
הנעה זו מושפעת משני משתנים דימוי עצמי וציפיות. ב.       צורך להישג- מניע זה מסווג כהנעה פנימית, זו צורך פנימי אישיותי להתמודד עם רמת ההישג שהאדם הציב לעצמו. מניע זה הינו פנימי מפני שזהו צורך פנימי של האדם אשר אינו תלוי כלל בסביבה ולמעשה הוא חלק מאישיותו של האדם.
דחף להצליח ולהתמודד בהצטיינות עם אתגרים ומטרות. לדוגמא- מאז שאני ילדה קטנה חשוב לי לקבל ציונים טובים במבחנים, לשם כך אני אלמד בצורה רצינית לאורך זמן ואשקיע זמן רב בלימודים. הורי, מעולם לא כעסו עלי או דחפו אותי להוציא ציונים גבוהים אך עם זאת אני קבעתי לעצמי סטנדרטים גבוהים אשר אני עומדת בהם בכל מחיר בכדי שאגיע למטרה הסופית שלי. ככל שאני מצליחה ביותר מבחנים ומטלות המוטיבציה שלי עולה.

מילות מפתח ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 1142
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2019