ניתוח תאוטריית דמינג

שנת הגשה 2003, 3314 מילים

שם הקורס: אבטחת איכות שם המרצה: שם המכללה: שם המגישה: תוכן עניינים                                                                                                                         עמ’ רקע על המכללה                                                                                            3 מבוא                                                                                                               4 תרשים מבנה אירגוני                                                                                    5 מחלקות תחזוקה ומשק עפ”י חוקי דמינג                                                  6 סיכום                                                                                                             12 ביבליוגרפיה                                                                                                   13 נספחים                                                                                                          14 רקע על המכללה ראשיתה של מכללת קיי ב”מדרשה למורים עולים”, שנוסדה בשני צריפים בשכונת “משק עזר” בבאר-שבע […]

קרא עוד