מבית לאומי למדינה בדרך ממ”ן 11 ציון 96

שנת הגשה 2019, 1602 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

מבית לאומי למדינה שבדרך ממ”ן 11 בדוק ציון 96 2019 ב’ 1. במחקר מקובלת ההנחה, שארץ ישראל המנדטורית הייתה חברה דואלית…. סעיף א+ב בשאלה הבאה אסקור את התחומים בהם היו נבדלות זו מזו החברה היהודית והחברה הערבית בארץ ישראל המנדטורית.ע”פ התחום הפוליטי\כלכלי\אקולוגי\תרבותי. 2. בהתייחס לפרק הנ”ל וליחדית הלימוד גם יחד….. תשובה מבוססת על התחום הפוליטי. […]

קרא עוד