Hyperspectral Imaging

שנת הגשה 2012, 639 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שיטת ה-Hyperspectral Imaging במאמר Development of hyperspectral imaging technique for the detection
of apple surface defects and contaminations (2004)
מטרות המצגת
תיאור השיטה
יתרונות וחסרונות השיטה
המאמר
מסקנות המאמר
סיכום
מקורות ספרותיים

 

** העבודה היא מצגת פאואר-פוינט

כיום ישנן שיטות רבות לזיהוי חומרים ופגמים במזון. חלק גדול מהן הורס את הדוגמא או נמצאות בספקטרום מוגבל1, ועל מנת לבדוק מרכיבים שונים היה צורך בבדיקות שונות.

לשם כך פותחה שיטת ה-Hyperspectral Imaging (HSI) המאפשרת ניתוח מרחבי של דוגמא על פני אורכי גל רבים בעזרת יצירת אוסף גדול של תמונות אשר כל אחת מייצגת אורך גל שונה. בצורה זו מתקבלת מעין “קובייה” (Hypercube) של תמונות המאפשרת ניתוח מעמיק של הדוגמא על ידי מאגר נתונים ידוע מראש.

שיטה זו היא בעלת הרבה שימושים בתחומים שונים כגון אווירונאוטיקה, חקלאות, רפואה, ארכיאולוגיה, ביוטכנולוגיה, זיהוי פלילי2 וכו’.

בתחום המזון היא מאפשרת גילוי פגמים במוצר,
זיהומים, זיהוי, כימות רכיבים ספציפיים ועוד.

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 639
מספר מקורות 4
שנת הגשה 2012