עבודת סיום קורס -מסורת תמורה ושינוי ביהדות בעת החדשה- יהדות תואר שני

מאמרו של משה מנדלסון ״״על השאלה: הארה מהי?״ או לחילופין מאמרו של קאנט ״מה היא הנאורות?״ • מאמרה של זוהר שביט ״ההביטוס של היהודי החדש של תנועת ההשכלה״ 2. אילו מהערכי ההשכלה שנמצאים במאמרו של מנדלסון ניתן לזהות בכתיבתו הלאומית של פנסקר? 3. אילו מהלכי הרוח של ההשכלה שמתארת זוהר שביט במאמרה ניתן לזהות בכתיבתו […]

קרא עוד