עבודה סמינריונית: השוואת דמויות המלכים בין ספר דניאל לספר אחיקר

השוואת דמויות המלכים בין ספר דניאל לספר אחיקר   תוכן העניינים מבוא 1 דמויות המלכים בספר דניאל 3 נבוכדנצר של פרק ב’ 3 דמות המלך 3 איפיון דמות המלך ותפקידה בסיפור 7 פרקים ג’ ו-ו’ 7 דמויות המלכים 8 איפיון דמויות המלכים ותפקידיהן בסיפורים 11 פרק ד’ 12 דמות המלך 12 איפיון דמות המלך ותפקידה […]

קרא עוד