שיטות מחקר, ממ”ן 14 , ציון 100 על העבודה , ניסוי, משתנה תלוי/בתלי תלוי תיאורטי/ תצפיתי, הסטוריה, הסטוריה מקומית, ברירה (סלקציה), איפיוני נבדק/ פרוצדורה, הסבר אלטרנטיבי( חלופי) , ארטיפקט, קונפאונדינג, תוקף חיצוני/ פנימי/ מסקנה סטטיסטית/ סיבה/תוצאה,

תקציר – שיטות מחקר, 10285 , מספר הממ”ן -14 סמסטר-  2017/ב ציון העבודה 100,  המטלה הינה  מתוך חומר הלימוד של  יחידה מספר 6. המטלה עוסקת במושגים: משתנה תלוי/ בלתי תלוי תצפיתי, משתנה תלוי/בלתי תלוי תיאורטי, סכמת מערך מחקר, הסטוריה , הסטוריה מקומית, ברירה (סלקציה), החזקת קבוע תיאור אירוע, איפיוני נבדק, איפיוני פרוצדורה, ארטיפקט, קונפאונדינג, תוקף […]

קרא עוד