רפראט פעילות גומלין בכיתה ציון 100 !!!!

נושא הרפראט: הקשר וההשפעה בין מאפייני המורה הטוב לבין מחוייבות אקדמית בתיווך של עליצות אקדמית מבוא אישי המאמר שבחרתי עוסק בקשר ובהשפעה בין מאפייני המורה הטוב (או היעיל) וההתנהלות שלו בכיתה לבין המחוייבות האקדמית והעליצות האקדמית של התלמידים. מורים עוזרים לתלמידים ללמוד ע”י יצירת סביבת לימוד מתאימה ומאתגרת, הבאת כישורים אישיים וסגנון הוראה, יצירת אינטרקציה […]

קרא עוד