עבודה בתושב”ע

בס”ד בעניין שכחה וספק בהזכרות שבתפילה שם הקורס: אוריינות אקדמית, תושב”ע תאריך: חדש, שנה . תוכן מבוא. 3 פרק א דין הזכרת גשמים לפרטיו 4          פרק א1 סקירת מקורות חז”ל העוסקים בעינייני חזקה. 4 פרק ב  יישוב הסתירה בדברי הירושלמי -.6 פרק ג דברי הראשונים והאחרונים בעניין הרגל, הלשון .8                פרק ג1 הסבר […]

קרא עוד