ממ”ן משפטים, דיני תאגידים – הרמת מסך (10900) – פרה סמינריון, סמסטר ג20משפטים

דיני תאגידים הרמת מסך תוכן עניינים מבוא 3 פרק א’: בעיית הנציג 5 פרק ב’: סוגי הרמת מסך 7 פרק ג’: מצבי הרמת מסך 8 פרק ד’ זהות הנושים 1 0 פרק ה’: תהליך הרמת מסך 1 1 סיכום ומסקנות 1 2 ביבליוגרפיה 1 3 מבוא הרמת מסך-מהי? הרמת מסך ההתאגדות הינה התעלמות, כללית או […]

קרא עוד