יחסי היקשרות אב-ילד

ישנם מאמרים רבים בנושא ההורות. ושאלה מסוימת עלתה מספר רב של פעמים . איפה האבא בסיפור? מה ההשפעה של האבא? רוב המאמרים בוחנים וסוקרים את הקשר עם האם, שאין להמעיט בערכו. אך במשוואה הזו גם לאב יש חלק משמעותי בהורות ובהתפתחות הילד. בשנים האחרונות החל מחקר על מעורבות האב בתחומים רבים המתקשרים להורות ולהתפתחות הילד. […]

קרא עוד