האיחוד האירופי – קווים ותנאים להצטרפות

תוכן עניינים מבוא                                                                                                                 3 האיחוד האירופי – מבוא קצר                                                                                  4 קריטריונים לכניסה למשא ומתן                                                                              6 קריטריונים להצטרפות לאיחוד                                                                               8 סטטוס המדינות המבקשות להצטרף לאיחוד                                                              20 סיכום                                                                                                                23 נספח – הקריטריונים ואיפה עומדת כל אחת מהמדינות                                                             5 הקריטריונים להצטרפות לאיחוד האירופי וסטטוס המדינות השונות העבודה בוחנת את הקריטריונים להצטרפות לאיחוד האירופי ואת הסטטוס של חלק […]

קרא עוד