דוח מעבדה אימונולוגיה- הפקת נוגדנים, הרצת ג’ל נוגדנים, אנליזת נוגדן אנטיגן

מבוא: נוגדנים הינם חלבונים הנוצרים ע”י מערכת החיסון בתגובה לנוכחות אנטיגן, הנוגדנים חיוניים משום שכאשר פולש זר נכנס לגוף הנוגדנים שנוצרים מתאי B מזהים את הפולש ונקשרים אליו תוך כדי יצירת תצמיד יציב, הם מנטרלים את פעילותו באופן ישיר או ע”י סימון שמאפשר לרכיבים אחרים ממערכת החיסון להגיע אליהם ולחסלם ובכך הם מסייעים לתגובה האימונית […]

קרא עוד