המזרח התיכון בימיינו

סיכום על קורס המזרח התיכון בימיינו, כולל את יחידות מצרים, עיראק, ואת ממנים 11, 12, 14   שאלה 1, סעיף 1+2 : לאחר הלם מלחמת 1948 תוצאותיה והנכבה הפלסטינים שהפכו עקב המלחמה מרוב למיעוט, מעם שיושב על אדמתו בפלסטין ובשליטת שלטון המנדט הבריטי, לעם מפוזר בין מדינות רבות, שהפך נתון לשליטת רבים שלעיתים מסוכסכים ביניהם […]

קרא עוד