כיצד משפיע עיסוקן של נשים בספורט תחרותי על מעמדן החברתי ביוון העתיקה, לעומת עיסוקם של גברים בספורט? הצעת מחקר במסגרת הקורס ספורט וחברה בנושא מגדר וספורט ביוון העתיקה

הצע מחקר עיונית הבוחנת את מעמדן החברתי של ספורטאיות לעומת ספורטאים ביוון העתיקה בידיעה שקיימת אפליה מאחר והחברה היווני בעת העתיקה הנה חברה פאטריארכלית. ההצעה כוללת השערת מחקר, רציונל מחקר ושאלת מחקר, ראשי פרקים ו-22 מקורות אקדמיים רלוונטיים עדכניים בעברית ובאנגלית מילות מפתח אולימפיאדה, אידאל היופי, גברים, גברים בספורט, הצעת מחקר, הרה, זאוס, חברה פאטריארכלית, […]

קרא עוד