ממ”ן 13- גנטיקה ציון: 97 (הערות)

העבודה עוסקת בגנטיקה:  אללים דומיננטיים, מוטנטיים, רציסיביים, הומוזיגוטים, אנזימים, חיידקים טרנספורמנטים, פלסמידים, חיידקים, מרחק גנים, טרנסדוקציה, מצע הגידול, תדירות קוטרנסדוקציה, גנטיקה מכוונת אישית עוד. עבודת הגשה ממ”ן 13 בקורס גנטיקה 20275 הוכנה ע”י סטודנטית לתואר ראשון במדעי החיים, האוניברסיטה הפתוחה- בעלת בגרות 5 יח”ל בכימיה. ציון הממ”ן 97 ממ”ן 1 3- גנטיקה שאלה מספר 1 […]

קרא עוד