דפוסי השכלה גבוהה בקרב גברים חרדים בגילאי 18-30, תפיסות ומגמות

1 .       מבוא גם בתקופת הבחירות האחרונה, כבכל תקופת בחירות, נראה כי נושא “החרדים” על היבטיו השונים תופס נפח משמעותי בשיח הציבורי-ישראלי בעת האחרונה: סוגיית תקצוב מוסדות החינוך החרדים, סוגיית “השוויון בנטל”, שאלת התעסוקה במגזר החרדי- ועוד. במסגרת המחקר הנוכחי, נבקש לבחון היבט משמעותי, שיש לו השלכות על מגוון היבטים בחיי החברה החרדית ככלל, והפרטים […]

קרא עוד