ממן 11 – ציון 88 – קורס: 14001 בחירה בחינוך בתי ספר ותהליכים חלופיים – מצגת – האוניברסיטה הפתוחה

שאלות מנחות ממן 11 – הצגת רפרט : ממ”ן 11 רפראט – מצגת ותקציר באתר הקורס הקורס: בחירה בחינוך: בתי-ספר ותהליכים חלופיים – 14001 חומר הלימוד למטלה: יחידת הלימוד הרלבנטית לנושא שעליו הנכם כותבים את הרפראט. מספר השאלות: לא רלבנטי משקל המטלה: 20 נקודות סמסטר: 2019א מועד אחרון להגשה: מפגש ההנחיה בו עליכם להציג את […]

קרא עוד