ילדיהם של מהגרי העבודה ומדע הארכיאולוגיה:

ילדיהם של מהגרי העבודה ומדע הארכיאולוגיה: עד כמה (אם בכלל) מדע הארכיאולוגיה רלבנטי לגבם? ראשי פרקים פרק ראשון: מה היא ארכיאולוגיה חברתית? -.עמודים 3-5 פרק שני: שבט “איתן” של תנועת הצופים: השבט של ילדי העובדים הזרים–.עמודים 6 -10 בבליוגרפיה -עמוד 1 1 נספח: העובדים הזרים קווים לדמותם .עמודים 12-13 מהי ארכיאולוגיה חברתית? ארכיאולוגיה חברתית היא […]

קרא עוד