ממן 14 במסגרת הקורס שיטות מחקר במח”ר – עקרונות המחקר וסגנונותיו קורס מספר 10285, סתיו 2017

ממן 14 חלופי להגשה עד: 10.2.2017 שאלה מספר  1(50 נקודות) חוקר רצה לבדוק באיזו מידה ישפיע המוצא של האדם על היחס כלפיו. כדי לבחון את הטענה, ל -500 סטודנטים הלומדים במרכז הבינתחומי בהרצליה הלומדים לתואר במשפטים נשלחה למייל בקשה “להשתתפות  מרצונם במחקר באמצעות הדואר האלקטרוני”. מתוך 500  הסטודנטים, 430 השיבו בחיוב. לאחר כשבועיים קיבל כל […]

קרא עוד