יסודות השלטון מבחן

מבחן יסודות השלטון 2020 מתכונת קורונה מבחן יסודות השלטון תשובה לשאלה 1 סעיף 1 השלטון המרכזי במדינה אוטופיה הוא שילטון אוניטרי ממוזג –ריכוזי –שלטון אחידני שבו השלטון המרכזי מרכז את הסמכויות בידיו (ריכוזי )-רוב הסמכויות נמצאות בידי הממשל המרכזי שאחראי על ניהול המדינה –נדבכי השלטון (מחוזי ומקומי)כפופים לשלטון המרכז רוב הסמכויות נמצאות בידיו של השלטון […]

קרא עוד