סמינריון בנושא השפעת המבטא של המורה על הזיהוי הפונולוגי של התלמידים ששפת אמם ערבית שרוכשים עברית כשפה שנייה, בציון 97

תוכן עניינים 1. מבוא. 1 1 .1 רקע. 1 1 .1.1 עברית וערבית בישראל. 2 1 .1.2 מושגי יסוד ברכישת L2. 2 1 .1.3 רכישת שפות נוספות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. 5 1 .2 מצב המחקר ברכישת L2. 5 1 .2.1 רכישת פונולוגיה של L2. 5 1 .2.2 רכישת פונולוגיה עברית (L2) על רקע ערבית […]

קרא עוד