מדיניות ישראל כלפי ערביי ירושלים

הקדמה בעבודה זו אני בוחן את מדיניותה של ישראל כלפי ערביי מזרח ירושלים הן ברמת השלטון המקומי והן ברמת השלטון המרכזי. שאלת המחקר בה אני דן היא המדיניות הישראלית באספקט של סגרגציה מול אינטגרציה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהיבטים השונים.  מצאתי לנכון להתמקד בהיבטים הבולטים בהם באה לידי ביטוי המדיניות:    1 . תכנון […]

קרא עוד