סמירניון שווין הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה – נושא שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה – ליקויי ראייה

עבודה סמינריונית בקורס שוויון הזדמוניות ואיסור אפליה בעבודה בנושא שילוב מוגבלויות בשוק העבודה – התמקדות בליקויי ראיה, קיבלתי ציון של 82   תאריך הגשת העבודה: 1.9.18 תוכן מבוא. 3 פרק א. 5 מהי מוגבלות? 5 ההבדלים בין עובדים עם מוגבלות לעובדים ללא מוגבלות:. 5 שיעור העצמאים:. 6 ממוצע שעות העבודה:. 6 משלחי יד  (עיסוק, מקצוע) […]

קרא עוד