שמיטה- סמינריון (שמיטת חובות ועקיפת הדין)

ראשי פרקים 1 . מבוא -… 1 2 . שנת השמיטה המקראית –. 2 2 .1             השמיטה בספר שמות – 2 2 .2             השמיטה בספר ויקרא -3 3 .      שנת היובל ושמיטת חובות -4 3 .1             מתי חלה שנת היובל? -4- 5 4 .      השמיטה בספר דברים –6 4 .1             מה מהות השמיטה בדברים? 7 […]

קרא עוד