הגרלת צדקה בשני שלבים

תוכן עניינים תקציר א מבוא 1 מסגרת תיאורטית וסקירת ספרות 3 סוגי מכרזים 3 הגרלות 4 מכירה סינית 5 “חלקי את העוגה” 6 אופן ביצוע ההגרלה 7 צדקה 9 צדקה בספרות הכללית 9 הגרלות מבחינת החוקה הישראלית 10 מערך המחקר 12 מטרת המחקר 12 מודל תיאורטי 12 1 המשתנים 14 2 ניתוח בצורה כללית 16 […]

קרא עוד