ממ”ן 12 מבוא לאנתרופולוגיה ציון 92

שאלה  50) 1קודות( חזרו וקראו את מאמרו של מארווין האריס, “האקולוגיה התרבותית של הפרות הקדושות בהודו )) ,”(1966כרך א, (419-439ואת מאמרו של ויקטור טרר, “סמלים בטקס של הדמבו”, )כרך ב, .(756-733 א. גישתו התיאורטית של מארווין האריס היא מטריאליסטית “)מטריאליזם תרבותי(“. מה הייתה שאלת מחקרו, מה בדק כדי לעות על השאלה ומה הייתה התשובה […]

קרא עוד