ממן 12 פסיכולוגיה של החינוך ציון:100

ממן 12 פסיכולוגיה בחינוך ציון 100 כולל הערות המנחה,   שאלה 1- א-“הילד פעיל מטבעו” –. עקרון זה מסביר כי הנעתם הפנימית של הילדים מתרחשת באופן טבעי וכי הילד לומד מתוך ההנעה הפנימית הזו וההתנסויות שלו וכי אין צורך כלל בהנעה חיצונית לשם כך-עונשים או פרסים. ההתפתחות היא משהו פנימי ומולד ולכן כאשר נתאים את […]

קרא עוד