ממ”ן 15 2016א חשבונאות ניהולית לחשבונאים 10697 – ציון 84

ממן 15 שאלה 2 א1. חלופה 1 2 70000/(55- 5 )=9000 חלופה 2 50000/(55-45)=5000 א 2. 27000+ 5 *q=50000+45*q q=11000 עד כמות של 5000 לא נרכוש מאף אחת מהמוצרים מ 5000 עד 11000 נרכוש מאפשרות ב’ב אך מעל זה נרכוש מאפשרות א’. ב (א). שיעור התרומה- 12000/40000=0.3 4 200/0.3=14000 מחזור של 14,000 ש”ח יביא לנקודת […]

קרא עוד