מקרו כלכלה ב (10794) – ממ”ן 14, ציון 96

נושאים מרכזיים: אינפלציה משטר שע”ח נייד/נייד מילות מפתח 10794, האוניברסיטה הפתוחה, ממן 14, מס אינפלציה, מקרו כלכלה ב, מקרוכלכלה ב, שיעור אינפלציה, שע”ח נייד מקצוע/ות כלכלה, ממ”נים מספר מילים 250 מספר מקורות שנת הגשה 2013

קרא עוד