סמינריון בכלכלה – הצעת מחקר אמפירי בנושא הקשר בין תנאי פוליסת הביטוח והפער במידע – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע? ניתוח פסקי דין העוסקים באי קיום חובת הגילוי

שנת הגשה 2019, 2005 מילים
ILS 175.00 – קנה עכשיו

שאלת מחקר – כיצד תנאי הפוליסה מתגברים על בעיות של פער במידע? שימוש באמצעים משפטיים ככלי להתמודדות עם אי קיום חובת הגילוי lמטרת העבודה הנה לבחון את השפעת הפער במידע על תנאי פוליסות הביטוח. בחינת סוגייה זו הנה חיונית, מאחר וקיומה של חובת הגילוי על ידי המבוטח הנה הכרחית לקיום או לאי קיום של חוזה […]

קרא עוד