פרשת נבות היזרעאלי

תקציר :פרשת נבות היזרעאלי והחוקה המקראית פרשת נבות היזרעאלי מיוחדת במינה לא בהבלטת יחסים מיוחסים בין המלך בישראל לבין נתיניו בלבד, אלא גם בעובדה שבעזרתה נוכל להתייחס להיבטים שונים הכרוכים בקיומם או אי קיומם של חוקים מספר הכלולים בתורה. בפרק זה משתמש המחבר בטכניקת החזרה, האופיינית לסיפור המקראי. המשא ומתן בין המלך ובין נבות מובא […]

קרא עוד