סוגיית העמדתם למשפט של פושעי מלחמה – מהם השיקולים שהובילו למתן חסינות לפושע המלחמה שירו אישיאי ואנשים נוספים מיחידה 731 על ידי ארצות הברית לעומת העמדתם למשפט והרשעתם של הנאצים על אותם פשעים?

  סוגיית העמדתם למשפט של פושעי מלחמה – מהם השיקולים שהובילו למתן חסינות לפושע המלחמה שירו אישיאי ואנשים נוספים מיחידה 731 על ידי ארצות הברית לעומת העמדתם למשפט והרשעתם של הנאצים על אותם פשעים? שם הקורס: על נמרים ודרקונים: יחסים בין – לאומיים במזרח אסיה מספר הקורס: 10979 שם המרצה: מוגש על ידי: מספר ת. […]

קרא עוד