שיווק תיירות – מלון כרמל נתניה

תוכן עניינים מבוא …………………………………………………………………………………….עמוד 1 . מהו שיווק……………………………………………………………………………-עמוד 2 . תפיסות השיווק ………………………………………………………………………..עמוד 3 . ענף המלונאות בעיר נתניה …………………………………………………………….עמוד 4 . ניתוח מגמות בענף המלונאות בנתניה ………………………………………………..עמוד 5 . מלון ” כרמל ” נתניה …………………………………………………………………..עמוד 7 . ניתוח SWOT  …………………………………………………………………………..עמוד 8 . מתחרים …………………………………………………………………………………עמוד 9 . פילוח שוק ………………………………………………………………………………עמוד 10 . התנהגות צרכנים ומחקרי […]

קרא עוד