דיני תאגידים (10900) – ממ”ן 13, ציון 100

נושאים: סדר נשייה בחברה שנקלעה לקשיים – סידור הנושאים המוסטחים והלא-מובטחים פקודת החברות סוגי שעבודים סוגי נושים כללי תחרות מילות מפתח 10900, 13018, דיני תאגידים, דיני תאגידים למנהלים, האוניברסיטה הפתוחה, ממ”ן 13, ממ”ן 13 דיני תאגידים, סדר נשייה, שעבוד, שעבודים מקצוע/ות חשבונאות, ממ”נים, מנהל עסקים, משפטים מספר מילים 619 מספר מקורות שנת הגשה 2016

קרא עוד