הצעת מחקר בנושא: הקשר בין רכישת אוצר מלים ומצב סוציו – אקונומי

הצעת מחקר בנושא: הקשר בין אוצר מלים ומצב סוציו – אקונומי 1 .       נושא העבודה: במסגרת הסמינריון אבחן את נושא הקשר בין אוצר מלים ומצב סוציואקונומי בקרב תלמידי יסודי. 2.       סקירת ספרות: אוצר המלים של היחיד נמדד על ידי אוצר מלים פסיבי ואוצר מלים אקטיבי. אוצר מלים פסיבי הנו מכלול המלים שאדם מבין ומאפשר לו […]

קרא עוד