עבודה בסטטיסטיקה העוסקת בהבדלים של תל”ג בכלכלות מפותחות מול מתפתחות , תוחלת חיים בכלכלות אלה וניבוי של תוחלת חיים אל מול נתוני תל”ג.

הדו”ח עוסק בהשוואה בין מדינות בעלות כלכלה מפותחת לבין מדינות בעלות כלכלה מבוססת נפט עפ”י מאפיינים של תוצר לאומי גולמי, תוחלת החיים. מטרת הדו”ח היא לבחון האם קיימים הבדלים משמעותיים בין כלכלות מפותחות לבין כלכלות מבוססות נפט שיעזרו לנו לנבא משתנים של תוחלת החיים של אותן מדינות. בדו”ח נעסוק נערוך מספר השוואות: ·        פרק א’: […]

קרא עוד